Witamy na stronie 

Przedszkola nr 2 

„Cztery Pory Roku” 

w Kórniku 

  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx