Zapraszamy wszystkich na nową, aktualną stronę

internetową przedszkola:

http://www.poryroku.dziensmyka.pl/

/

  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx